Komorní atmosféra, omezeno na 12 lidí.

1. 2. 2023, 17:30 |

Neratov 38, 53341 Lázně Bohdaneč

Promítání filmu MOUDROST TRAUMATU

s následnou besedou se Zdenkem Weberem a Janem Rudzinským

Film MOUDROST TRAUMATU

je přelomový, dech beroucí, otvírá oči, duše, srdce.

 

Kolik bolesti si v sobě neseme, jak nemocná je naše společnost... a jak objevná může být cesta uzdravování a k celistvosti, když je doprovázená soucitem - k sobě samotným i k ostatním, ke svým emocím, svým zraněným částem, ke svým negativním přesvědčením i podvědomým vzorcům. 
 
 

Spolu se Zdenkem Weberem Vás zveme na besedu spojenou s projekcí filmu Moudrost traumatu.

Trauma je neviditelná síla, která utváří náš život. Formuje to, jak žijeme, jak milujeme a jak dáváme světu smysl. Je to kořen našich nejhlubších ran.

Dr. Maté nám dává novou vizi:

společnost informovanou o traumatu, v níž se rodiče, učitelé, lékaři, politici a právníci nezabývají opravováním chování, stanovováním diagnóz, potlačováním symptomů a odsuzováním, ale místo toho se snaží porozumět příčinám, z nichž ve zraněné lidské duši vzniká znepokojivé chování a nemoci.

Film zatím vidělo přes šest miliónů lidských bytostí z 230 států a území světa. Pojďme usilovat o společnost obeznámenou s traumatem.

Zdenek Weber se ujme úvodního slova a bude celý večer jako zkušený mentor a terapeut provázet, zastřešovat komenty a zodpovídat případné dotazy.
 

Zdenek Weber

mentor, lektor a podnikatel, zakladatel mužských kruhů. 10 let vede mužské výcviky a 10-denní pobyty hledání vize/vision quest. Je terapeut metody léčení traumatu - somatic experiencing. Angažoval v uvedení, šíření a překladu filmu Moudrost traumatu v ČR a na Slovensku. Tématu prevence a léčení traumatu se věnuje přes 15 let.

CENA     600 Kč

KDE: Neratov 38, 53341 Lázně Bohdaneč
KONTAKT: Jan Rudzinskyj, 777 100 121, jan@janrudzinskyj.cz

Přihláška na besedu a promítání